Posts

Առաջարկություններ ՀՀ կառավարությանը և Ազգային ժողովին՝ Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների մանկապարտեզներում ընդունելության վերաբերյալ

Հայատարարություն


«Կետ 33» կազմակերպության առաջարկությունները ՀՀ կառավարությանը և Ազգային ժողովին՝ Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների մանկապարտեզներում ընդունելության խնդրի վերաբերյալ


Վերջին օրերին մեր կազմակերպությունը ստանում է զանգեր այն մասին, որ Արցախից բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակություն հաստատած ծնողները առնչվում են իրենց մանկահասակ երեխաներին նախադպրոցական հաստատություններում չընդունելու խնդրին։ 

Պետական նախադպրոցական հաստատությունների ղեկավարների կողմից որպես հիմնավորում նշվում է այն հանգամանքը, որ կարող են ընդունել նոր երեխաներ միայն այն դեպքում, երբ կան թափուր տեղեր, մինչդեռ խմբերը հիմնականում ծանրաբեռնված են։ Միևնույն ժամանակ ընդունելությունը կազմակերպվում է ըստ հերթագրման։

Այս իրավիճակում Արցախից տեղահանված ու բազմաթիվ հոգսերի ու տառապանքի միջոցով անցնող ընտանիքների ուսերին մեկ այլ բարդ խնդիր է ավելանում՝ համատեղել երեխայի խնամքն ու աշխատանքը՝ ապրուստի միջոց վաստակելը։

Հաշվի առնելով նկարագրված իրավիճակը, առաջարկում ենք ՀՀ կառավարությանը և Ազգային ժողովին կատարել հետևյալը․

 

  • Մեղմել նախադպրոցական հաստատության ընդունելության կարգը Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների համար։ 

Մասնավորապես, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի հոկտեմբերի 11-ի 76-Ն հրամանով սահմանված է նախադպրոցական հաստատություններ սաների ընդունելության կարգը։ Կարգի 10-րդ կետով սահմանվում է, որ ընդունելությունը կազմակերպելիս առաջնահերթությունը տրվում է․

1) առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն կամ երեք և ավելի երեխա ունեցող կամ զինծառայող ծնողի երեխաներին.

2) կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին.

3) տվյալ հաստատությունում ընդգրկված քույր, եղբայր ունեցող երեխաներին.

4) տվյալ հաստատության աշխատակիցների երեխաներին:

Առաջարկում ենք այս կարգում կատարել լրացում այն մասին, որ ընդունելությունը կազմակերպելիս առաջնահերթություն է տրվում նաև Արցախից բռնի տեղահանված երեխաներին։

 

  • Ընդլայնել խմբերի թիվը և/կամ երեխաների թիվը խմբերում։

Մասնավորապես, ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N857 հրամանով սահմանվում է նախադպրոցական կազմակերպությունների N 2.III-1 սանիտարական նորմերն ու կանոնները։ Համաձայն այս փաստաթղթի՝ 1-3 տարեկանների խմբերում կարող են լինել մինչև 20 երեխա, իսկ 3-6 տարեկանների խմբերում՝ մինչև 25 երեխա։

Առաջարկում ենք հնարավորինս սեղմ ժամկետներում քննարկել խմբերում երեխաների թիվը մինչև 5 երեխայով ավելացնելու հարցը և կատարել համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն։

Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է դիտարկել խմբերի թիվը կոնկրետ նախադպրոցական հաստատություններում ավելացնելու հարցը՝ հաշվի առնելով այդ հիմնարկների շենքային պայմանները։

 

  • Դիտարկել մասնավոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցությունը՝ Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների ընդունելության համար։

Մասնավորապես, առաջարկում ենք որպես խնդրի լուծման տարբերակ դիտարկել «Դայակ պետության աջակցությամբ» ծրագրի վերսկսումը, որը 2022 թվականից չի գործում։ Ծրագրի նախնական փուլում կարող են որպես շահառու ներգրավվել միայն Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքները՝ տարամադրելով պետության կողմից համաֆինանսավորում՝ մինչև վեց տարեկան երեխայի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն այցելելու կամ դայակ վարձելու համար։

«Կետ 33» տեղեկատվական, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը պատրաստակամ է ներգրավվել վերոնշյալ հարցերի քննարկմանն ու օրենսդրական լուծումներ գտնելու գործընթացին։ 

 

Ինչպես ապահովել կրծքով կերակրելու հնարավորությունն աշխատող մայրերի համար

Ընտանիքամետ քաղաքականությունները, որոնք նպաստում են ընտանիք-աշխատանք բալանսի ապահովմանը և հեշտացնում երեխայի խնամքն ու աշխատանքը համատեղելը, կարևոր նշանակություն ունեն կրծքով կերակրելը խրախուսելու հարցում։

Ընտանիքամետ քաղաքականությունների տարրերից կարևորագույնը կրծքով կերակրելու հնարավորությունների ապահովումն է, երբ կինը վերադառնում է աշխատանքի։ Սրա համար մի քանի միջոցներ կարող են կիրառվել․

• Աշխատանքային ճկուն պայմաններ (հեռավար աշխատանք, աշխատանքի արդյունքի վրա հիմնված վճարումներ, ազատ գրաֆիկ և այլն),
• Կրծքով կերակրելու սենյակներ աշխատավայրերում,
• Հավելյալ ընդմիջումներ կրծքով կերակրող ծնողների համար,
• Տրանսպորտի տրամադրում՝ երեխային այցելելու, կերակրելու և աշխատավայր վերադառնալու համար։

Ի դեպ, կարող է կիրառվել միջոցներից միայն մեկը կամ մի քանիսը միաժամանակ՝ հաշվի առնելով գործատուի ֆինանսական և նյութատեխնիկական ռեսուրսները։
Աղբյուրը՝ «Կրծքով կերակրելու իրավունքը և ընտանիքամետ մոտեցումները աշխատավայրում» հետազոտություն:

*Իրազեկումը պատրաստվել է «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» արշավի ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շրջանակում:

Ընտանիքամետ միջավայրը շահավետ է թե՛ պետության, թե՛ գործատուի, թե՛ աշխատողի համար (Ինֆոգրաֆիկա)

Ընտանիքամետ աշխատանքային միջավայրը հնարավորություն է տալիս լավագույնս հավասարակշռել ընտանիքին ու աշխատանքին հատկացվող ժամանակը, ընտանեկան ու աշխատանքային պարտականությունները։

Ընտանիքամետ քաղաքականությունների իրականացումը շահավետ է թե՛ ընտանիքի, թե՛ գործատուների, թե՛ պետության համար։ Սրա արդյունքում պաշտպանված են լինում մայրերի ու նրանց երեխաների իրավունքները, առավելապես թեթևանում է նրանց հոգսը, և որոշակիորեն ապահովված է լինում նրանց և նրանց ընտանիքների բարեկեցությունը։

Հանդիպում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարի հետ․ ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ

Մայիսի 5-ին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը հանդիպել է «Կետ 33» հասարակական կազմակերպության նախագահ Աստղիկ Կարապետյանի հետ։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև ԱՍՀՆ աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը և «Կետ 33» կազմակերպության իրավաբան, փաստաբան Գևորգ Սլոյանը:

Հանդիպման ժամանակ Աստղիկ Կարապետյանը ներկայացրել է «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» ծրագրի շրջանակում արված՝ «Կրծքով կերակրելու իրավունքը և ընտանիքամետ մոտեցումները աշխատավայրում» հետազոտությունը, որն իրականացվել է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ` «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շրջանակում:


Քննարկվել են աշխատավայրում կրծքով կերակրելու իրավունքի իրացմանը խոչընդոտող խնդիրները, օրենսդրական կարգավորումները, «Կետ 33» ՀԿ կողմից առաջարկվող փոփոխությունները։

Փոխանախարար Ռուբեն Սարգսյանը նշեց, որ կարևորում են կանանց՝ աշխատաշուկայում ներգրավվածության և կրծքով կերակրելու իրավունքի իրացման հարցերը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն դրական ազդեցություն կարող է ունենալ ծնելիության աճի և դեմոգրաֆիայի վրա։

Միևնույն ժամանակ նշեց, որ ներկայումս Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծով նախատեսվում են ավելի ճկուն մոտեցումներ՝ կրծքով կերակրելու համար նախատեսված ընդմիջումներն օգտագործելու համար։ Սա ի տարբերություն գործող կարգավորման՝ դրական փոփոխություն կարող է բերել, սակայն, կրծքով կերակրելու իրավունքը աշխատավայրում իրացնելու համար այլ քայլեր ևս պետք է նախատեսել։

Ռուբեն Սարգսյանը հայտնեց, որ պատրաստակամ են ավելի մանրամասն քննարկել «Կետ 33» ՀԿ-ի կողմից ներկայացվող օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկություններն ու դրանց հիմնավորումները, այնուհետև դիտարկել դրանց ներառումը ներկայումս շրջանառության մեջ դրված Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նախագծում կամ նոր՝ առանձին նախագծով դրանց ներկայացումը։ Նախատեսվում է շարունակական համագործակցություն։

Ամերիկյան գրադարանը հետաքրքիր լուծում է գտել աշխատող ծնողների համար

Աշխարհում գնալով ավելանում է այն կազմակերպությունների թիվը, որոնք ստեղծում են ընտանիքամետ (family-friendly) միջավայր իրենց աշխատակիցների կամ հաճախորդներիի համար:

Վերջերս սոցցանցերում լայն տարածում գտավ ԱՄՆ Վիրջինիա նահանգի գրադարանում արված լուսանկարը, որը ցույց է տալիս գրադարանի հետաքրքիր լուծումը՝ աշխատող ծնողների համար:

Նրանք ստեղծել են աշխատանքային սեղան, որին հարմարեցված է երեխայի համար առանձին մինի-խաղատարածք, ինչը թույլ է տալիս ծնողին աշխատել՝ միաժամանակ հնարավորություն ունենալով խնամել փոքրիկին:

Գրադարանի տնօրեն Բարբարա Ուիդմանը նկատել է, թե ինչ անհարմարությունների միջով են ստիպված անցնել ծնողները երեխայի հետ գրադարանում աշխատելիս:

«Նա տեսել է, թե, օրինակ, ինչպես է երիտասարդ մայրիկը փորձում մի ձեռքով ծնկների վրա տեղավորել երեխային, իսկ մյուսով՝ մեյլ ուղարկել կամ հայտադիմում լրացնել»,- պատմել է գրադարանի խոսնակը:

Հետևելով Վիրջինիայի օրինակին, ԱՄՆ մի քանի այլ նահանգների գրադարաններ նույնպես գնել են նման սեղաններ:

Աղբյուրը՝ usnews.com

Լուսանկարները՝ THE ASSOCIATED PRESS, Chris Cunningham

Համագործակցության համաձայնություն՝ աշխատող կնոջ կրծքով կերակրելու իրավունքի իրացմանն ուղղված աշխատանքային հանդիպման արդյունքում

Հայաստանը դանդաղում է աշխատավայրում կանանց կրծքով կերակրելու իրավունքի իրացման համար համապատասխան պայմանների ստեղծման հարցում․ այս մասին նշվեց ապրիլի 15-ին՝ «Կրծքով կերակրումը և ընտանիքամետ մոտեցումները աշխատավայրում» թեմայով աշխատանքային հանդիպման ժամանակ։

Հանդիպումը կազմակերպվել էր «Կետ 33» հասարակական կազմակերպության կողմից՝ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող և «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի՝ «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» արշավի շրջանակում։

«Քաղաքացիական հասարակության զարգացումը «Մարդը կարիքի մեջ» կազմակերպության ռազմավարական զարգացման ուղղություններից մեկն է և այս տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակում մենք աշխատում ենք աջակցել նորաստեղծ կազմակերպություններին՝ լուծելու իրենց առջև դրված բազմաթիվ ու բազմատեսակ խնդիրները։ Ուրախ ենք, որ մեր ծրագրի շահառու է նաև «Կետ 33» ՀԿ-ն, որի գործունեությունը միտված է հղի և վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց իրավունքների պաշտպանությունը»,- բացման իր խոսքում նշեց «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի ղեկավար Անահիտ Երնջակյանը։

«Մեր նպատակը ոչ միայն կնոջ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունն է, այլ հարմարավետ, ընտանիքամետ միջավայր ունենալն է, որը նպաստում է ընտանիքի բարեկեցությանը և բխում է թե՛ գործատուի, թե պետության շահերից»,- նշեց «Կետ 33» ՀԿ նախագահ, «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» ծրագրի ղեկավար Աստղիկ Կարապետյանը։
Հանդիպման ժամանակ «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» ծրագրի իրավաբան Գևորգ Սլոյանը ներկայացրեց ծրագրի շրջանակում կատարված «Կրծքով կերակրումը և ընտանիքամետ մոտեցումները աշխատավայրում» հետազոտության հիմնական դրույթները, որը ներառում է հայաստանյան և միջազգային օրենսդրական կարագավորումները, խնդիրները և դրանց ուղղված բարեփոխումների առաջարկությունները։

«Հետազոտությունը կազմելիս մենք հատուկ կարևորել ենք այն, որ առաջարկվող փոփոխությունները հնարավորություն ստեղծեն աշխատող կնոջ կրծքով կերակրելու իրավունքը իրացնելուն, միևնույն ժամանակ ավելորդ բեռ ու ճնշում չլինեն գործատուների համար։ Այս բալանսը մենք իսկապես շատ ենք կարևորում»,- ասաց Գ․ Սլոյանը։

Հանդիպմանը ներկա էին Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հերիքնազ Տիգրանյանը, Զարուհի Բաթոյանը, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Ծովինար Հարությունյանը, ներկայացուցիչներ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնից և այլ տեղական, միջազգային կառույցներից։

Քննարկվեցին առկա խնդիրները, ներկայացվեցին նոր դիտարկումներ և առաջարկություններ։ Հանդիպման արդյունքները նույնպես կներառվեն հետազոտության մեջ, որը կհրապարակվի կազմակերպության կայքում և կփոխանցվի կառավարությանն ու Ազգային ժողովին։

Բարեփոխումներին ուղղված աշխատանքները համատեղելու և շարունակական դարձնելու վերաբերյալ ձեռքբերվեցին նաև համաձայնություններ։ Մասնավորապես, հետազոտության և հանդիպման արդյունքում վերհանված օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկությունների քննարկման և հետագայում ընդունման նպատակով առաջիկայում կլինեն տարբեր ձևաչափով հանդիպումներ պատգամավորների և կառավարության ներկայացուցիչների հետ, գործատուների շրջանում ընտանիքամետ և կրծքով կերակրումը խրախուսող քաղաքականության մշակման և որդեգրման վերաբերյալ նոր նախագծեր իրականացնելու համար հանդիպումներ կլինեն միջազգային և տեղական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։

Loading...

Loading…

Ընտանիքամետ մոտեցումներ

Ընտանիքամետ համարվում է այն գործատուն, ով հնարավորություն է տալիս աշխատողին հնարավորինս հեշտությամբ համատեղել աշխատանքային և ընտանիքային պարտականությունները:

Բայց նախ եկեք հասկանանք, թե ինչպիսին են լինում ընտանիքամետ մոտեցումներն աշխատավայրում:

Դրանք են՝

1. խտրականության արգելք,

2. աշխատատեղի պահպանմամբ և վճարվող արձակուրդ,

3. աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու արգելք,

4. աշխատանքային ճկուն ժամեր և պայմաններ,

5. կրծքով կերակրումը շարունակելու հնարավորության ապահովում,

6. աջակցություն երեխայի խնամքի կազմակերպմանը
(մանկապարտեզ, դայակ, տրանսպորտի տրամադրում և այլն):

Աշխատավայրում ընտանիքամետ միջավայրը բխում է ոչ միայն ընտանիքի շահերից, այլև գործատուի և պետության: Տեսնենք, թե նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ է շահում:

ԸՆՏԱՆԻՔ՝

եկամուտ,

երեխայի պատշաճ խնամք,

ընտանիքի հոգեհուզական կայունություն:

ԳՈՐԾԱՏՈՒ՝

Ավստրիայի փորձը ցույց է տվել, որ հարմարավետ աշխատավայր ունենալու դեպքում՝

1. բարձրանում է աշխատելու մոտիվացիան՝ 11%,
2. նվազում է կադրային հոսունությունը՝10 %,
3. մայրության, երեխայի խնամքի արձակուրդը տևում է կարճ՝ 9 %,
4. հիվանդության պատճառով բացակայությունները ավելի քիչ են՝ 23 %,
5. աճում է աշխատանքի արդյունավետությունը՝ 12%:

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝

դրական ազդեցություն ծնելիության աճի վրա

դրական ազդեցություն տնտեսության վրա:

*Իրազեկումը պատրաստվել է «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» արշավի ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շրջանակում:

Ընտանիքամետ աշխատանքային միջավայր

Երբ խոսվում է վաղ մայրության փուլում գտնվող կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության մասին, առաջին հերթին դիտարկվում է, թե արդյոք պետություններն ունե՞ն ընտանիքամետ, երեխայամետ և աշխատանք-ընտանիք հավասարակշռումն ապահովելուն ուղղված քաղաքականություններ, և արդյոք գործատուներն առաջնորդվո՞ւմ են դրանցով:

Աշխատանք-ընտանեկան կյանք խզվածքի պատճառները բազմաթիվ են՝

  • երկարատև, անկանխատեսելիորեն երկարող աշխատանքային ժամեր,
  • ֆիքսված և ոչ հարմար աշխատանքային գրաֆիկ,
  • սոցիալական ծառայությունների վատ աշխատանք (օրինակ՝ տրանսպորտի վատ աշխատանքի դեպքում բարդանում է աշխատավայր հասնելն ու վերադառնալը),
  • մանկապարտեզների, դպրոցների աշխատաժամանակի հետ կապված անհարմարություններ և այլն։

Այս ամենը բերում է նրան, որ կանայք ստիպված են լինում նվազեցնել իրենց աշխատանքային ժամերը կամ առհասարակ չաշխատել։ Մինչդեռ այն երկրներում, որոնք ունեն ընտանիքամետ քաղաքականություններ, աշխատաշուկայում կանանց ներգրավվածությունը բարձր է։

Ընտանիքամետ աշխատանքային միջավայրը հնարավորություն է տալիս լավագույնս հավասարակշռել ընտանիքին ու աշխատանքին հատկացվող ժամանակը, ընտանեկան ու աշխատանքային պարտականությունները։

Ընտանիքամետ քաղաքականությունների իրականացումը շահավետ է թե՛ ընտանիքի, թե՛ մասնավոր կառույցների, թե՛ պետության համար։ Սրա արդյունքում պաշտպանված են լինում մայրերի ու նրանց երեխաների իրավունքները, առավելապես թեթևանում է նրանց հոգսը, և որոշակիորեն ապահովված է լինում նրանց և նրանց ընտանիքների բարեկեցությունը։

*Իրազեկումը պատրաստվել է «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» արշավի ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շրջանակում:

Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար

Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության  կողմից իրականացվող «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շրջանակներում «Կետ 33» հասարակական կազմակերպությունը մեկնարկում է «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» արշավի ծրագիրը:

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել ընտանիքամետ միջավայրին ուղղված փոփոխությունների ջատագովության արշավ, որի ընթացքում, որպես առաջնահերթ խնդիր, դիտարկելու ենք մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող և աշխատող մայրերի՝ կրծքով կերակրելու իրավունքի իրացման և աշխատանք-ընտանիք բալանսավորման հարցերը։