Արժանապատիվ մայրության կարևոր բաղադրիչներից է կերակրող մայրիկին աջակցությունը