Բուժառուն իրավունք ունի մեկուսի պայմաններում ստանալ խորհրդատվություն և բուժօգնություն