Posts

Ընտանիքամետ մոտեցումներ

Ընտանիքամետ համարվում է այն գործատուն, ով հնարավորություն է տալիս աշխատողին հնարավորինս հեշտությամբ համատեղել աշխատանքային և ընտանիքային պարտականությունները:

Բայց նախ եկեք հասկանանք, թե ինչպիսին են լինում ընտանիքամետ մոտեցումներն աշխատավայրում:

Դրանք են՝

1. խտրականության արգելք,

2. աշխատատեղի պահպանմամբ և վճարվող արձակուրդ,

3. աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու արգելք,

4. աշխատանքային ճկուն ժամեր և պայմաններ,

5. կրծքով կերակրումը շարունակելու հնարավորության ապահովում,

6. աջակցություն երեխայի խնամքի կազմակերպմանը
(մանկապարտեզ, դայակ, տրանսպորտի տրամադրում և այլն):

Աշխատավայրում ընտանիքամետ միջավայրը բխում է ոչ միայն ընտանիքի շահերից, այլև գործատուի և պետության: Տեսնենք, թե նրանցից յուրաքանչյուրն ինչ է շահում:

ԸՆՏԱՆԻՔ՝

եկամուտ,

երեխայի պատշաճ խնամք,

ընտանիքի հոգեհուզական կայունություն:

ԳՈՐԾԱՏՈՒ՝

Ավստրիայի փորձը ցույց է տվել, որ հարմարավետ աշխատավայր ունենալու դեպքում՝

1. բարձրանում է աշխատելու մոտիվացիան՝ 11%,
2. նվազում է կադրային հոսունությունը՝10 %,
3. մայրության, երեխայի խնամքի արձակուրդը տևում է կարճ՝ 9 %,
4. հիվանդության պատճառով բացակայությունները ավելի քիչ են՝ 23 %,
5. աճում է աշխատանքի արդյունավետությունը՝ 12%:

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ՝

դրական ազդեցություն ծնելիության աճի վրա

դրական ազդեցություն տնտեսության վրա:

*Իրազեկումը պատրաստվել է «Հարմարավետ միջավայր վաղ մայրության շրջանում գտնվող կանանց համար» արշավի ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ՝ «Մարդը կարիքի մեջ» հասարակական կազմակերպության «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխությունների կրողներ Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում» ծրագրի շրջանակում: