Երբ մայրիկը կարող է ճկուն պայմաններով աշխատել, գոհ են լինում թե՛ նրա գործատուն, թե՛ ընտանիքը