Importance of the employment agreement

Կարդացե՛ք պատմության շարունակությունը՝ նկարը մեծացնելով:

Դուք չեք կարող օգտվել մի շարք սոցիալական երաշխիքներից (օրինակ, երեխայի խնամքի արձակուրդ, նպաստ), եթե Ձեզ հետ կնքված պայմանագիրը քաղաքացիաիրավական է։

Նկարազարդումը պատրաստվել է «Վաղ մայրության փուլում կանանց աշխատանքային իրավունքների ջատագովություն» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է «Կետ 33» կազմակերպության և Friedrich-Ebert-Stiftung, Armenia -ի հետ համագործակցությամբ։