Breastfeeding and working women

🌼 Սա պատմություն է այն մայրերի մասին, ովքեր աշխատում են և կարևորում երեխային կրծքով կերակրելը։

Նկարազարդումը պատրաստվել է «Վաղ մայրության փուլում կանանց աշխատանքային իրավունքների ջատագովություն» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է «Կետ 33» կազմակերպության և Friedrich-Ebert-Stiftung, Armenia -ի հետ համագործակցությամբ։