Թե հաճախ ինչպես են կանայք համատեղում կրծքով կերակրումն ու աշխատանքը․ նկարապատում

Աշխատավայրում ընտանիքամետ միջավայրի կարևորագույն տարրերից է կրծքով կերակրելու (ԿԿ) հնարավորության ապահովումը, երբ կինը վերադառնում է աշխատանքի։ Սրա համար մի քանի միջոցներ կարող են կիրառվել․

• Աշխատանքային ճկուն պայմաններ (հեռավար աշխատանք, աշխատանքի արդյունքի վրա հիմնված վճարումներ, ազատ գրաֆիկ և այլն),
• Կրծքով կերակրելու սենյակներ աշխատավայրերում,
• Հավելյալ ընդմիջումներ կրծքով կերակրող ծնողների համար,
• Տրանսպորտի տրամադրում՝ երեխային այցելելու, կերակրելու և աշխատավայր վերադառնալու համար։

Loading...

Loading…